چند نکته در مورد دلتا کووید.

دلتا کووید بشدت مسری هست. و در محیط های کاری و خانوادگی بسرعت منتشر میشود. و بشکل کلاسترهای خانوادگی، فامیلی و حتی اداری بروز میکند. و عملاً ممکن است در یک خانواده همه افراد با تقدم و تاخر مبتلا شوند.
بنابراین بیعلامت بودن را بهتراست بمعنی مصون بودن تصور نکنیم. و شاید بهتر باشد با داروهای ساده و کم عارضه پروفیلاکسی داشته باشیم.

دلتا کووید در صورت early treatment قابل کنترل هست. ترجیحاً بهتر است از درمان ترکیبی استفاده کنیم. نتایج بهتری دارد .
ولی آزیترومایسین تاًثیری بر روی دلتا کووید ندارد و اضافه کردن آزیترو به سایر داروها مثل HCQ , سووداک و یا فاویپیراویر یا رمدسیویر، فقط تداخلات دارویی و شانس بروز عوارض قلبی و آریتمی را افزایش میدهد.

در ترکیب با سووداک یا فاویپیراویر و یا رمدسیویر، HCQ هم مصرف نشود. اثر داروهای آنتی وایرال کاهش میابد.
داروهای سووداک و فاویپیراویر و رمدسیویر با هم استفاده نشود با هم تداخل دارند و عوارض دارویی افزایش میابد .

داکسی سیکلین را میتوان در ترکیب با HCQ در بیماران با ریسک پایین و در 72 ساعت اول بیماری تجویز کرد.
به ترکیبات داروها میتوان برم هگزین اضافه کرد.

به ترکیبات داروها میتوان مونته لوکاست اضافه کرد. مونته لوکاست اثرات آنتی وایرال و آنتی اینفلاماتور در کووید دارد.
ولی در مورد مونته لوکاست حتماً به سوابق افسردگی، میل به خودکشی، کابوس شبانه و بیماری چرج اشتراس، توجه شود.

در بیماران هایپوکسیک که در انتظار بستری هستند میتوان برای خریدن زمان ، از دگزا ( 8-24mg ) استفاده کرد.
در بیماران دریافت کننده رمدسیدیر بشکل سرپایی هم در صورتیکه درگیری ریه بیشتر باشد و هایپوکسی بیشتری داشته باشد با تجویز دوز بالاتر دگزا ( 16-24 mg روزانه ) میتوان سیر بهبودی رو سرعت بخشید و احتمال بستری را کاهش داد.

ویتامین B12 اثرات آنتی وایرال دارد. و همچنین در کاهش brain fog و دلیریوم و بهبود حافظه بیماران موًثر است.

آسپیرین بهتر است حتی در بیماران خفیف و متوسط هم استفاده شود.

در بیمارانی که درگیری airway و در معاینه ویزینگ و رونکای دارند اضافه کردن برونکودیلاتور به دگزا در کنار سایر داروها تاًثیر زیادی در بهبود اکسیژنیشن و علائم تنفسی دارد.

تجویز منیزیوم علاوه بر کاهش واکنشهای التهابی ، در کاهش دردها و کرمپ عضلانی، کاهش آریتمی و همچنین کاهش آضطراب بیماران کمک کننده هست.

فاز 2 در دلتا کووید طولانی تر از واریانت های قبلی هست. بنابرای اورلپ وایرال- التهابی طولانی تری دارند و حتی در هفته سوم هم تجویز آنتی وایرال در کنار داروهای ضدالتهابی کمک کننده است.

فاز 2 و فاز 3 ممکن است در دلتا کووید کریزها و فلیر های مکرر داشته باشد و فلکچوئیشن علائم زیادی ببینیم. بنابراین قطع سریع داروها و کاهش سریع کورتون و اطمینان بخشی به بیمار ممکنست دردسرساز باشد.

زمان شدینگ ویروس در دلتا کووید طولانی هست . و لود ویروس هم معمولاً بالاتر از واریانت های قبلی هست. زمان شدینگ ممکنه تا 3 هفته هم طول بکشد.
و در افراد چاق و BMI بالا، افراد مسن، ضعف سیستم ایمنی ، کموتراپی و مالیگننسی و همچنین کو موربیدیتی های دیگر، زمان شدینگ طولانی تر هم میشود.

error: Content is protected !!