چرا نباید روی زخم بتادین استفاده کرد؟

متاسفانه بیشتر افراد وقتی روی بدنشان زخمی ایجاد می شود سریع بر روی زخم خود بتادین می زنند اما این کار اشتباه می باشد و نباید روی زخم بتادین استفاده کرد و فقط میتوان در کنار زخم از بتادین استفاده کرد.چون بتادین دارای ید می باشد و این باعث می شود به سلول های ترمیم کننده آسیب برسد و جوشگاه و اسکار بیشتری از زخم باقی بماند .

error: Content is protected !!