چرا باید واکسن بزنیم؟

تمامی واکسن‌های تایید شده از سوی سازمان جهانی بهداشت، از ابتلا به فرم شدید بیماری و بستری شدن در بیمارستان و مرگ ناشی از دلتا کرونا محافظت می‌کنند

مطالعات نشان می‌دهد، در حال حاضر در کشورهایی که در آن نوع دلتا شیوع پیدا کرده است، واکسیناسیون مردم، باعث کم‌تر بستری شدن، شده است

اگر واکسیناسیون نیز انجام شود احتمال درگیری افراد به عفونت وجود دارد، اما علائم بسیار خفیف بوده و یا اصلا علائمی وجود نخواهد داشت

با واکسینه شدن هنوز هم امکان این وجود دارد که افراد دچار عفونت شوند اما احتمال آلوده شدن و انتقال بیماری به دیگران کاهش می‌یابد

error: Content is protected !!