چای سبز دشمن کروناست

نتایج یک تحقیق علمی جدید در ایالات متحده آمریکا نشان می دهد چای سبز دارای ماده ای است که می تواند از تکثیر ویروس کرونا در سلول های انسانی و ابتلا به نوع شدید عفونت کرونا ویروس جدید (کووید19) جلوگیری کند.

بر اساس یافته های این تحقیق، ماده ای به نام “اپی گالوکاتکین گالات (EGCG)”موجود در چای سبز حتی می تواند تا حد زیادی در جلوگیری از ابتلا به نوع جهش یافته ویروس کرونا که طی ماه های گذشته نگرانی گسترده ای را در دنیا سبب شده، موثر باشد.

ویروس کرونا ویروس 2019 (COVID-19)
ناشی از سندرم تنفسی حاد کرونا ویروس 2 (SARS-CoV-2) ، بزرگترین تهدید برای بشریت در دنیای مدرن شناخته شده است و نزدیک به 2.2 میلیون نفر در سراسر جهان جان خود را از دست داده است.


اگرچه واکسیناسیون علیه SARS-CoV-2 آغاز شده است ، اما هنوز کارآیی آن در جلوگیری از عفونت جدید یا تکرار COVID-19 در افراد ایمن شده مشخص نشده است.

درخواست ها برای استفاده مجدد از داروهای موجود و مورد تأیید که هدف بیماری التهابی در COVID-19 است ، در حال افزایش است.

تجزیه و تحلیل هستی شناسی ژن اولیه ما شباهتی بین بی نظمی التهابی و ایمنی ناشی از SARS-CoV-2 و پاتوفیزیولوژی آرتریت روماتوئید را پیش بینی می کند.

جالب است بدانید که بسیاری از داروهای مربوط به آرتریت روماتوئید نجات دهنده هستند و به کاهش COVID-19 کمک می کنند.

همچنین در تحقیقات سیلیسی از اتصال اپی گالوکاتچین گالات (EGCG) ، یک کاتچین شناخته شده ، و سایر کاتچین ها بر روی پروتئین های ویروسی انجام شده است و پروتئین پروتئاز شبه پاپائین (PLPro) را به عنوان یک شریک اتصال شناسایی شده.

کاتچین ها به محل اتصال S1 یوبی کویتین PLPro متصل می شوند ، که ممکن است عملکرد پروتئاز آن را مهار کرده و عملکرد مهاری SARS-CoV-2 را بر روی سیستم پروتئازوم یوبی کویتین و سیستم ژن تحریک شده با اینترفرون لغو کند.

در حوزه های پرداختن به التهاب و چگونگی هدف قرار دادن موثر سندرم دیسترس تنفسی با واسطه SARS-CoV-2 ، در این مقاله دانش موجود را در مورد قرارگیری استراتژیک EGCG در مهار سیگنال های التهابی و اینکه چگونه ممکن است به عنوان یک طیف درمانی گسترده در خدمت باشد بررسی میشود بیماران COVID-19 بدون علامت و علامت.
رضا کامرانیان؛ مدیر فارمامدیکال

error: Content is protected !!