واکسیناسیون تنها راه مورد قبول برای ایجاد ایمنی جمعی

واکسیناسیون تنها راه مورد قبول برای ایجاد ایمنی جمعی, Drug Med: مجله ی فوق تخصصی دارو، پزشکی، تشخیص و کرونا ویروس ۱۹

در اوایل ماه اکتبر ، سه دانشمند با صدور سندی به نام بیانیه بزرگ بارینگتون ، خواستار “حمایت متمرکز” از افراد آسیب پذیر شدند ، در حالی که افراد جوان و سالم را تشویق می کردند تا زندگی عادی خود را از سر بگیرند.

این امر بر سیاست بهداشت عمومی در ایالات متحده تأثیر گذاشت، زیرا نویسندگان بیانیه با اعضای گروه ویژه کاخ سفید در مورد ویروس کرونا ملاقات کرده و آنها را مجبور به حمایت از استراتژی محافظت متمرکز کردند. در عمل ، این منجر به حداقل راهنمایی از سوی دولت برای تشویق مداخلات ضروری ، مانند ماسک و فاصله گذاری، برای کاهش انتقال شد.

 

ایمنی جمعی هرگز از طریق ابتلای طبیعی به عفونتها بدست نیامده است و تنها از طریق واکسیناسیون جمعی در مقیاس جهانی امکان پذیر است.

در طول تاریخ ، عوامل بیماری زایی که باعث بیماری ناتوان کننده می شوند ، مانند آبله و فلج اطفال ، قرن ها در بین جمعیت جریان داشته اند، بدون اینکه هرگز آستانه ایمنی جمعی رخ بدهد.

آستانه ایمنی جمعی برای کوید-19 بین 50 تا 67% می باشد.

برآوردهای فعلی CDC حاکی از آن است که شیوع مواجهه با کرونا بر اساس تست آنتی بادی، در سرتاسر ایالات متحده از 20 تا 25 و در ایالت هایی که بسیار تحت تأثیر قرار گرفته اند مانند نیویورک تجاوز نمی کند و در بیشتر مناطق دیگر کشور بسیار کمتر است. در حالی که مثبت بودن تست آنتی بادی به تنهایی تاییدی بر محافظت در برابر کرونا نیست،میزان کم مثبت بودن تست آنتی بادی کلی نشان می دهد که اکثریت افراد در مواجهه قرار نگرفته اند. رسیدن به ایمنی جمعی از طریق ابتلای طبیعی به عفونت حداقل به دو تا سه برابر شدن موارد ابتلا و حداقل 2 تا 3 سال زمان نیاز دارد. با توجه به میزان مرگی که می تواند اتفاق بیفتد و با توجه به وجود سندروم بعد از کوید این نوع رسیدن به ایمنی جمعی می تواند فاجعه بار باشد. از طرفی شواهد زیاد شونده ای وجود دارد که پیشنهاد می کند کسب ایمنی از طریق واکسن نه تنها سریع و بدون مرگ رخ می دهد بلکه می تواند ایمنی قوی تر و با مدت بیشتری نیز ایجاد کند.
https://www.cell.com/med/fulltext/S2666-6340(20)30032-5
https://gbdeclaration.org

error: Content is protected !!