هایپرپرولاکتینمی (Hyperprolactinemia), Drug Med

هایپرپرولاکتینمی (Hyperprolactinemia):پرولاکتین هورمونی است که توسط غده هیپوفیز ساخته می شود و نقش آن در تولید شیر توسط پستان ها می باشد.
 حال اگر اختلال در هر قسمتی منجر به افزایش پرولاکتین خون شود پرولاکتینمی نامیده می‌شود.

 پرولاکتینمی هم در مردان و هم در زنان اتفاق می‌افتد:

:a:Women’s:
Irregural menstrual priod

:b:Men’s:
Erectily dysfunction

علل هایپرپرولاکتینمی:

:tumor in pituitary gland
:

Prolactinemia in hypothalamus or tumor, trauma and infection of hypothalamus
:Hypothyroidism
:Cirrhosis of the liver
:CKD

Drugs:
:Anti depressants(anafranil; norpramin)
:Anti Psychotic(Halopridol; Zyprexa; Risperdal)
::Anti Hypertensive(Varelan; Isoptan; Calan)
علائم بالینی هایپرپرولاکتینمی در مردان:

:Erectile dysfunction
:Gynecomastia
:Galactorrhea
:Infertility
:loss of libido

علائم بالینی هایپرپرولاکتینمی(زنان):

:در خانم ها Symptomsها میتواند متنوع باشد و خارج از حاملگی و شیردهی تعریف می‌شود.

:Infertility
:Galactorrhea(abnormal lactation)
:Infrequent or irregular periods
:Amenorrhea
:loss of libido
:Breast pain
:Painful intercourse due to vaginal dryness تشخیص هایپرپرولاکتینمی:


1⃣ ابتدا با شرح حال و علائم بالینی شک به پرولاکتین بالای خون ایجاد می‌شود.
2⃣ سپس درخواست آزمایش پرولاکتین خون را می‌دهیم.
3⃣ اگر افزایش یافته باشد دوباره درخواست تکرار تست باید انجام شود. اما بار دوم از بیمار می خواهیم پس از ۸ ساعت ناشتا آزمایش را انجام دهد.
4⃣ میزان رنج نرمال پرولاکتین:

:Men= [ 2 _ 18 ng/ml ]

::Non Pregnant Female= [ 2 _ 29 ng/ml ]

:Pregnant Female: [ 10 _ 209 ng/ml ]


5⃣پس از آن ممکن است MRI درخواست کنیم یا سایر هورمون‌هایی که برای ارزیابی ما می توانند مفید باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!
X