نحوه رفع یبوست نوزاد

با توجه به تحقیقات انجام شده معلوم شده است  با ماساژ پا می توانیم یبوست را تسکین دهیم.وقتی پای نوزاد را به آرامی مالش میدهید چون این بخش پا با معده در ارتباط است باعث می شود تا مشکلات ایجاد شده در اثر یبوست به طور طبیعی رفع شوند.

error: Content is protected !!