نتایج امیدوار کننده ولی ابتدایی کوکتل آنتی بادی ریجنرون در درمان کوید-۱۹ در بیماران بستری

در این مطالعه بیماران کوید-۱۹ بستری که نیازمند به اکسیژن بوده اند (اما نه به شکل High-Flow) بررسی شده اند. ۲۱۷ بیمار بدون پاسخ آنتی بادی در ابتدا و در زمان تصادفی سازی (سرم منفی) و ۲۷۰ بیمار نیز پاسخ آنتی‌بادی (سرم مثبت) داشته اند.

در گروه بدون پاسخ آنتی‌بادی که آنتی‌بادی ریجنرون (casirivimab و imdevimab) را دریافت کرده اند، کاهش قابل توجه (معنادار) وایرال لود و کاهش نیاز به ونتیلاسیون و مرگ (غیر معنادار و HR: 0.78; 80% CI: 0.51-1.2) دیده شده است و البته هنوز ترایال بزرگتری برای نتجیه گیری دقیق تر لازم است. در یک بازوی ترایال ریکاوری این موضوع بررسی می‌شود. این دارو در دو مطالعه فاز سوم دیگر در بیماران غیر بستری و برای پیشگیری در افراد دارای تماس خانوادگی با افراد آلوده نیز در حال بررسی است.


https://investor.regeneron.com/news-releases/news-release-details/regeneron-announces-important-advances-novel-covid-19-antibody/

T.ME/Scientometrics

error: Content is protected !!