مطالعه ی گذشته نگر بر روی تاثیرات رمدسیویر بر مبتلایان کوید ۱۹

در یک مطالعه ی گذشته نگر روی سرور پیش از چاپ medRxiv، در هند به بررسی تاثیر استفاده از داروی رمدسیویر در فاصله ی کوتاه از بروز علائم در درمان ۳۴۶ بیمار مبتلا به نوع متوسط (درصد اشباع اکسیژن کمتر از ۹۴٪) و شدید (اشباع اکسیژن کمتر از ۹۰٪) کوید-۱۹ پرداخته شده است.

میانگین سنی ۶۰ سال بوده است. حدود ۷۰٪ از بیماران حداقل یک بیماری زمینه ای داشتند. حدود ۳۱٪ نوع متوسط و حدود ۶۸٪ نیز نوع شدید بیماری داشته اند۱۴٪ نیز اینتوبه بوده اند.

مرگ و‌میر کلی در گروه دریافت کننده ی رمدسیویر به فاصله ی کمتر از ۹ روز از بروز علائم (۱۸/۱٪) به شکل معناداری (P=00.4) کمتر از گروه دریافت کننده دارو به فاصله ی بیشتر از ۹ روز از علائم (۳۳/۷٪) بوده است. استفاده از رمدسیویر به این شکل شانس مرگ را به شکل معناداری بیشتر کاهش داده است.

error: Content is protected !!