مترونیدازول؛ پرمصرف ترین آنتی بیوتیک در کشور

مترونیدازول؛ پرمصرف ترین آنتی بیوتیک در کشور, Drug Med: مجله ی فوق تخصصی دارو، پزشکی، تشخیص و کرونا ویروس ۱۹

بیشترین میزان مصرف در آنتی‌بیوتیک‌های خوراکی به ترتیب مترونیدازول، سپس آموکسی‌سیلین، کواموکسی‌کلاو، سفالکسین، سیپرو فلوکساسین، سفکسیم و آزیترومایسین قرار دارند.

:پنی‌سلین نیز بیشترین میزان مصرف را بین آنتی بیوتیک‌های تزریقی دارد. بعد از آن جنتامایسین، سفازولین و سفتریاکسون قرار می‌گیرد. 

error: Content is protected !!