لختگی خون با واکسن‌های فایزر، مودرنا و استرازنکا

Medical syringe is seen with Moderna company logo displayed on a screen in the background in this illustration photo taken in Poland on June 12, 2020. American biotech company Moderna has announced on June 11 that will start final stage of covid-19 vaccine trial in July. (Photo Illustration by Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images)

لختگی خون با واکسن‌های فایزر، مودرنا و استرازنکا رخ می‌دهد اما بسیار بسیار نادر

نتایج مهم مطالعه جدید محققان دانشگاه آکسفورد درباره بروز حالت نادر لختگی خون در مغز یا ترومبوز وریدی مغزی (CVT) پس از تزریق واکسن‌های استرازنکا-آکسفورد، فایزر و مودرنا به شرح زیر است:

در بیش از ۵۰۰ هزار بیمار مبتلا به کرونا در این مطالعه، CVT در ۳۹ نفر در هر یک میلیون بیمار رخ داد
در بیش از ۴۸۰ هزار فرد دریافت‌کننده یک واکسن کرونای mRNA (فایزر یا مودرنا)، CVT در ۴ نفر در هر یک میلیون نفر رخ داد

در بین دریافت‌کنندگان دوز اول واکسن کرونای استرازنکا-آکسفورد، CVT در ۵ نفر در هر یک میلیون نفر رخ داد

در مقایسه با واکسن‌های mRNA، خطر CVT ناشی از کرونا ۱۰ برابر بیشتر است

در مقایسه با واکسن کرونای استرازنکا-آکسفورد، خطر CVT ناشی از کرونا ۸ برابر بیشتر است/دانشگاه آکسفورد

https://www.ox.ac.uk/news/2021-04-15-risk-rare-blood-clotting-higher-covid-19-vaccines

error: Content is protected !!