لانگ کوید

در یک مطالعه کوهورت بین المللی آینده نگر به بررسی شیوع بیش از ۲۰۰ علامت از ۱۰ ارگان بدن در نزدیک به ۳۸۰۰ نفر از ۵۶ کشور پرداخته شده است. (۶۶ علامت در طی هفت ماه بررسی شده اند.)

حدود یک سوم بیماران بین ۴۰ تا ۴۹ سال سن داشته اند و ۲۶٪ سن بین ۳۰ تا ۳۹ سال و ۲۷٪ سن بین ۵۰ تا ۵۹ سال داشته اند. حدود ۸۰٪ از شرکت کنندگان مطالعه خانم بوده اند. حدود ۸٪ نیز بستری شدن را گزارش کرده بوده اند.

از کل شرکت کنندگان ۹۶٪ علائم بیش از ۳ ماه داشته اند.

بیماران به طور متوسط علائم را از حدود ۹ ارگان گزارش کرده اند.

شایعترین علائم بعد از شش ماه شامل خستگی (حدود۷۷٪)، بی حالی بعد از فعالیت یا post-exertional malaise (حدود ۷۲٪) و اختلال شناختی (حدود۵۵٪) بوده است. شایعترین علائم به صورت کلی نیز همین سه مورد بوده است.

پیک متوسط تعداد علائم به ترتیب در افراد بهبود یافته و نیافته در طی سه ماه در هفته دوم و در ماه دوم بوده است.

در افراد دارای علائم بعد از ۶ ماه، به طور متوسط حدود ۱۴ علامت در ماه هفتم تجربه شده است.

ورزش، فعالیت فیزیکی و ذهنی و استرس عامل اصلی عود در حدود ۹۵٪ افراد بوده است.

کاهش ساعات کاری نسبت به وضعیت قبل از بیماری در حدود ۴۵٪ افراد در زمان بررسی گزارش شده است. همچنین در این زمان حدودا ۲۲٪ افراد به علت شرایط سلامتی خودکار نمی‌کرده اند.

خیلی از بیماران تا ماه هفتم بهبود نیافته بوده اند و همچنان علائم قابل توجهی داشته اند.

error: Content is protected !!