فایزر ترایال انسانی قرص جدید را برای درمان کرونا ویروس آغاز کرد


اگر این آزمایشها موفقیت آمیز باشد ، این قرص برای افراد مبتلا ، قبل از شدید شدن بیماری تجویز میشود

این دارو به آنزیم پروتئاز ویروس متصل می گردد تا از تکثیر ویروس جلوگیری کند

داروهای مهارکننده پروتئاز در درمان سایر ویروس ها نظیر HIV و HCV موفق بوده اند

احتمالا نحوه مصرف این دارو ، دو بار در روز به مدت ۵ روز خواهد بود
از آنجایی که بررسی تاثیر اولیه این دارو روی علائم زودرس بیماری متمرکز شده ، فایزر برنامه ای برای بررسی تاثیر این دارو در موارد مواجهه با ویروس ( افراد خانواده فرد مبتلا یا هم اتاقی فرد بیمار ) دارد

فعلا نام این دارو با کد PF-07321332 نامیده میشود

در بررسی های آزمایشگاهی ، این دارو علیه بسیاری از کرونا ویروس ها ( از جمله SARS و MERS ) موثر بوده است
چون پروتئاز ویروس کرونا چندان دستخوش موتاسیون نمیشود ، لذا چنین به نظر میرسد که این دارو علیه سوش های متعدد ویروس موثر باشد


https://www.bloombergquint.com/coronavirus-outbreak/pfizer-begins-human-trials-of-new-pill-to-treat-coronavirus

error: Content is protected !!