فارین پالیسی: دانش می گوید که همه نیازمند یک دوز تقویتی واکسن کووید۱۹ هستند آنهم خیلی زود

فارین پالیسی نوشت: روشن است که واکسن های موجود به خوبی کار می کنند، به ویژه فایزر و مدرنا از نسل واکسن های mRNA. به احتمال زیاد کاهش کارایی واکسن همراه با یک پنجم از جمعیت بالغ که از هرگونه ایمن سازی خودداری می کنند، راه را برای نوع خطرناک جهش یافته SARS-CoV-2 هموار کرده است.

اطلاعات ارائه شده توسط فایزر نشان می دهد که تقویت کننده سوم می تواند خنثی سازی نوع دلتا را تا صد برابر افزایش دهد.

error: Content is protected !!