علائم بالینی ام اس

علایم بالینی ام اس بستگی به محل درگیری در مغز و نخاع دارد. بیشترین محل درگیری در ناحیه بینایی و اعصاب حرکتی چشم، مخچه؛ راههای حرکتی و ستون خلفی نخاع است. بنابراین یافته های بالینی شامل اختلال دید و حرکت چشم؛ حرکت اندامها، هماهنگی اندامها، سفتی عضلات(اسپاستیسیتی) و اشکالات حسی مثل درد و گزگز اندامها است.

علایم بیماران ام اس متفاوت است و از بیماری به بیمار دیگر متفاوت است. این علایم شامل احساس خستگی، اختلال حرکتی؛ اسپاستسیتی، خواب رفتگی و گزگز در اندامها، اشکال بینایی، اشکال در دفع ادرار و مدفوع، اختلال جنسی و اختلالت شناختی ، افسردگی، اضطراب، درمان این موارد شامل آموزش بیماران، اقدامات توانبخشی و دارو است.

علایم حسی ام اس

گزگز مورمور احساس سوزش واحساس فشار می توانند در ام اس دیده شوند. این علایم ممکن است در صورت درگیری نخاع بصورت قرینه دیده شوند یا بصورت حملاتی همراه با اشکال در گفتار دیده شوند.

اشکال در حس می تواند فرد را مستعد زخم فشاری کند.

یک علامت شایع حمله ای در ام اس ، احساس ناگهانی گزگز یا برق گرفتگی است که با خم کردن گردن به تنه یا انتهای اندامها می کشد. به این حالت علامت لرمیت می گویند. در برخی بیماریها مثل ورم نخاع در اثر دیسک نیز دیده می شود. تحریک حسی، حرکت ارادی گردن، تنفس سریع و پشت سرهم و استرس روحی ممکن است این علامت را ایجاد کند.

error: Content is protected !!