شرکت آلمانی بیو ان تک بعد از موفقیت در توسعه واکسن کرونا روی تولید واکسن سرطان کار می‌کند

The Coronaviruses Owe Their Name To The The Crown Like Projections, Visible Under Microscope, That Encircle The Capsid. The Coronaviruses Are Responsible For Respiratory Ailments And Gastro Enteritis. The Virus Responsible For Sars Belongs To This Family. (Photo By BSIP/UIG Via Getty Images)

هم‌بنیانگذار شرکت «بیو ان تک» که در جریان تولید واکسن کرونا فایزر دو مشهور شد، اعلام کرده که این شرکت پس از موفقیت در توسعه واکسن کرونا قصد دارد روی تولید واکسن سرطان نیز کار کند. اگر این شرکت بتواند برای سرطان نیز راهکاری بیاید به نقطه عطف تاریخی در درمان و جلوگیری از بیماری سرطان دست یافته است.

«لزمیر تورجی» هم‌بنیانگذار بیو ان تک می‌گوید این کمپانی مطالعات قبلی در زمینه تولید واکسن سرطان را با جدیت بیشتر ادامه خواهد داد. پس از موفقیت در توسعه واکسن کرونا از طریق mRNA، همین رویکرد در مورد بیماری سرطان نیز در پیش گرفته می‌شود. تورجی در مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که هدف اصلی وی از تاسیس بیو ان تک، تولید واکسن سرطان است.

واکسن سرطانی که تورجی از آن یاد می‌کند مثل واکسن کرونا از mRNA برای آموزش سیستم ایمنی در زمینه شناسایی تومورهای سرطانی و هدف گرفتن آنها در همان مراحل اولیه رشد تومور استفاده می‌کند

البته این نخستین بار نیست که موضوع تولید واکسن سرطان مطرح می‌شود و آنطور که تورجی می‌گوید تاکنون چندین مورد واکسن سرطان بر اساس mRNA طراحی شده است..

هنوز مشخص نیست تحقیقات در زمینه واکسن سرطان چه زمانی به پایان موفقیت آمیز خود نزدیک می‌شود و تورجی نیز در مصاحبه مطبوعاتی زمان دقیقی برای به سرانجام رسیدن این پروژه ارائه نمی‌دهد:

«پیش بینی زمان اتمام فاز اولیه تولید واکسن سرطان کار بسیار دشواری است،‌ اما انتظار می‌رود طی دو سال آینده بتوانیم نمونه‌های اولیه واکسن‌های سرطان را به نقطه‌ای برسانیم که وارد فاز آزمایش‌های بالینی شود.»

توسعه، آزمایش و بررسی هر واکسن جدیدی، پروسه‌ای طولانی و وقت گیر است. ‌تورجی در ادامه صحبت‌های خود به این موضوع اشاره می‌کند که بیو ان تک پس از موفقیت در تولید واکسن کرونا به راهکارهای سریع و قابل اعتمادی در تولید واکسن دست یافته است و می‌تواند از دانش و تجربه خود در توسعه واکسن‌های دیگر از جمله واکسن سرطان استفاده کند.

منبع

https://www.google.com/amp/s/observer.com/2021/03/cancer-vaccine-development-biontech-covid19/amp/

error: Content is protected !!