دو سوم متخصصان اپیدمیولوژی هشدار می دهند که جهش ها می توانند واکسن های کرونا موجود را در طی یک سال یا کمتر بی اثر کنند.

دو سوم متخصصان اپیدمیولوژی هشدار می دهند که جهش ها می توانند واکسن های COVID موجود را در طی یک سال یا کمتر بی اثر کنند. نظرسنجی جدید توسط اتحاد واکسن مردمی نشان دهنده فوریت واکسیناسیون کل کشورها است

امروزه اپیدمیولوژیست های برخی از موسسات دانشگاهی برجسته جهان هشدار جدی در مورد خطری را که جهان متحمل می شود با عدم اطمینان از داشتن واکسن کافی برای محافظت از مردم در برابر COVID-19 در همه کشورها صادر کردند. در یک نظرسنجی از 77 اپیدمیولوژیست از 28 کشور توسط اتحاد واکسن های مردمی ، دو سوم اظهار داشتند که ما یک سال یا کمتر قبل از جهش ویروس زمان داریم و بیشتر واکسن های نسل اول بی اثر می شوند و به واکسن های جدید یا اصلاح شده نیاز است. تقریباً یک سوم از افراد مورد بررسی مهلت زمانی 9 ماهه یا کمتر داشتند. کمتر از هشت نفر گفتند که معتقدند جهش هرگز واکسن های موجود را بی اثر نمی کند.

اکثریت قریب به اتفاق – 88 درصد – اظهار داشتند که پوشش مداوم کم واکسن در بسیاری از کشورها احتمال بروز جهش های مقاوم به واکسن را افزایش می دهد.

اتحاد واکسیناسیون مردم ، ائتلافی متشکل از بیش از 50 سازمان از جمله اتحاد آفریقا ، آکسفام ، شهروند عمومی و UNAIDS ، هشدار داد که با سرعت فعلی ، فقط 10 درصد مردم در اکثر کشورهای فقیر سال آینده واکسینه می شوند.

تقریباً سه چهارم افراد مورد بررسی شامل اپیدمیولوژیست ها ، ویروس شناسان و متخصصان بیماری های عفونی موسساتی مانند جان هاپکینز ، ییل ، ​​کالج امپریال ، دانشکده بهداشت و طب گرمسیری لندن ، دانشگاه کمبریج ، دانشگاه ادینبورگ و دانشگاه کیپ بودند. شهر – گفت: به اشتراک گذاری آزاد فناوری و مالکیت معنوی می تواند پوشش جهانی واکسن را افزایش دهد. اتحاد واکسن خلق خواستار لغو انحصار داروها و به اشتراک گذاری فناوری برای افزایش فوری عرضه واکسن است.

دوی سریدار ، استاد بهداشت عمومی جهانی در دانشگاه ادینبورگ ، گفت: “هرچه ویروس بیشتر گردش کند ، احتمال ظهور جهش ها و انواع مختلفی که می تواند واکسن های فعلی ما را بی اثر کند ، بیشتر است. در همین زمان ، کشورهای فقیر از منابع ضروری پزشکی مانند واکسن و اکسیژن محروم هستند.

“همانطور که می دانیم ، ویروس ها به مرزها اهمیت نمی دهند. ما باید هرچه بیشتر افراد را در سرتاسر جهان واکسینه کنیم. چرا باید به جای جلوگیری از آن صبر کنیم و تماشا کنیم؟ ” Gregg Gonsalves ، دانشیار اپیدمیولوژی در دانشگاه ییل ، ​​فوریت واکسیناسیون را در سطح جهان تکرار کرد ، هرچند که او یک بازه زمانی مشخص نکرد. “با میلیون ها انسان در سراسر جهان به این ویروس آلوده ، هر روز جهش های جدیدی در حال ظهور است. گاهی اوقات آنها طاقچه ای پیدا می کنند که باعث زنده ماندن آنها نسبت به نمونه های قبلی می شود. این انواع خوش شانس می توانند با انتقال موثرتر و به طور بالقوه از پاسخ های ایمنی در برابر سویه های قبلی فرار کنند” گونسالوز گفت: تا زمانی که دنیا را تلقیح نکنیم ، زمینه بازی را برای جهش های بیشتر که می تواند انواع مختلفی از واکسن های فعلی ما را فراری دهد و برای مقابله با آنها به واکسن های تقویت کننده نیاز دارند ، باز بگذاریم.

“منافع ما در این است که اطمینان حاصل کنیم همه افراد در سراسر جهان به واکسن COVID-19 دسترسی دارند ، مهم نیست که در کجا زندگی می کنند. ویروس با مرزها و انواع جدید در هر جای کره زمین مطابقت ندارد ، به این معنی است که هیچ یک از ما ایمن نیستیم. “

error: Content is protected !!