دومطالعه اخیر نشان داده که فعال شدن مجدد ویروس EBVدر افراد مبتلابه کووید در ایجاد علائم لانگ کووید دخیل است.دومطالعه اخیر نشان داده که فعال شدن مجدد ویروس EBV
در افراد مبتلابه کووید در ایجاد علائم لانگ کووید دخیل است.

ویروسEBV در ۹۵ درصد بزرگسالان مخفیست و در اثر استرس یا عفونت فعال میشود.

اگر اینگونه باشد داروهای آنتی وایرال ضد هرپس در پیشگیری یا درمان لانگ کووید کمک کننده است.


https://www.medicalnewstoday.com/articles/long-covid-epstein-barr-virus-may-offer-clues

error: Content is protected !!