در صورت ابتلا دوباره به کرونا چه تاثیری بر بدن ما دارد؟

تعداد زیادی از مردم فکر می کنند اگر یک باربه بیماری کرونا دچار شده باشند دوباره ویروس کرونا را نمی گیرند و نسبت به آن مقاوم هستند اما در واقعیت شما دوباره بیماری کرونا را دریافت می کنید اما چون آنتی بادی عای ویروس کرونا در بدن شما تولید شده است خفیف تر بیماری در بدن شما ایجاد می شود و هنگامی که ویروس به بدن شما حمله کند پادتن های مرتبط به پروتئین های ویروس چسبیده و آن را تخریب می کنند .

error: Content is protected !!