درمان بی ثباتی ستون فقرات, Drug Med

درمان بی ثباتی ستون فقرات

عملکرد اصلی عضلات مرتبط با ستون فقرات ایجاد حرکت در سطوح مختلف و زمینه ای با ثبات برای حفظ تنه در مقابل جاذبه و دیگر نیروهای خارجی است. ستون فقرات ساختمانی قابل انعطاف است که قابلیت های حرکتی مختلف دارد در کنار عامل حرکت، ثبات نیز مسئله مهمی است که در مفاصل از سه طریق تامین می شود:

قسمت غیر فعال توسط ساختمان مفصل از قبیل لیگامانها و…

قسمت فعال توسط عضلات اطراف مفصل

سیستم عصبی که می تواند به صورت حسی یا حرکتی باشد.

دو قسمت اول با سیستم عصبی ارتباط متقابلی دارند و ان دو قسمت با هم نیز ارتباط دارند. عامل مهم برای ایجاد ثبات، هماهنگی در عضلات مرتبط ستون فقرات است به این منظور جهت درمان بی ثباتی ستون فقرات پنج مرحله پیشنهاد می شود:

مرحله اول درمان بی ثباتی ستون فقرات باید یاد بگیرد عضلاتش را منقبض کند .

مرحله دوم درمان بی ثباتی ستون فقرات ایجاد ثبات در حالتهای استاتیک است یعنی بیمار در این مرحله چند گروه عضلانی بدون ایجاد حرکت منقبض می کند و انقباض همزمان عضلات را نگه می دارد و سپس به حالت استراحت بر می گردد و حرکت را تکرار می کند.

مرحله سوم درمان بی ثباتی ستون فقرات ایجاد ثبات در حالتهای داینامیک است یعنی بیمار همزمان با نگه داشتن انقباض در چند گروه عضلانی به آرامی و با کنترل اندامها را حرکت می دهد ودر مدت انجام تمرین سعی می کند انقباض عضلانی مورد نظر را نگاه دارد و مفصل را دریک وضعیت ثابت حفظ کند .

مرحله چهارم درمان بی ثباتی ستون فقرات کارکردن روی سطوح غیر پایدار است دراین مرحله بیمار بر روی یک سطح غیر پایدار مانند توپ سویسی قرار گرفته همراه با حفظ انقباض عضلانی و وضعیت ثابت مفاصل تمرین را انجام می دهد.

در مرحله پنجم در موقعیت کاری بیمار با او تمرین می شود. حالت ایده آل این است که درمان بی ثباتی ستون فقرات و تمرینات ثبات دهنده ستون فقرات تا نقطه خستگی انجام شوند طوری که شرط توقف تمرینات عدم توانایی در حفظ وضعیت در هنگام انجام تمرینات باشد. بنابراین طبیعی است که بعد از تمرین مختصری آزردگی عضلانی وجود داشته باشد.غالبا برای انجام تمرینات ثبات دهنده یک دوره ی 6 هفته ای وقت لازم است و سپس می توان شدت و تعداد تکرار تمرینات را کاهش داد و نیاز است که تمرینات تا مدتی ادامه یابد.
منبع:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!
X