درد در بیماری ام اس

درد علامت پیچیده ای در ام اس است وممکن است بصورت حاد یا مزمن است. درد ممکن است بصورت حاد یا مزمن است

درد حاد می تواند در صورت دیده شود( نورالژی تری ژمینال).

درد ممکن است بعلت اسپاسم عضله باشد و با حرکت بدتر شود

درد ممکن است بصورت برق گرفتگی باشد

درد ممکن است بصورت علامت لرمیت باشد

التهاب عصب چشمی میتواند باعث تحریک لایه های مغز شود و درد پشت چشم شود.

دردمزمن با شروع تدریجی می تواند به صورتهای زیر دیده شود

درد در اندامها بصورت احساس ناخوشایند

درد بصورت باند دور تنه یا اندامها

درد کمر ییرکشنده شبه به درد سیاتیک

سردرد مرتبط با ضایعه مغزی

درمان

درمانهای غیر داروئی

توانبخشی: توانبخشی تخصصی ام اس در بخشهای توانبخشی اعصاب با تیمی متشکل از متخصص طب فیزیکی و توانبخشی؛ فیزیوتراپ؛کاردرمان؛ پرستار توانبخشی، روانشناس؛ کارشناس تغذیه و ارتوپدی فنی انجام می شود.

روشهای مختلفی مثل تمرینات ورزشی، تعادل؛ تمرینات راه رفتن؛ استفاده از وسایل کمکی و ارتوز مناسب بر اساس نیاز بیمار انجام می شود.

داروهایی که برای درمان بکار می روند:

دوره کوتاه مدت کورتون اگر علایم مربوط به برگشت بیماری باشد.

داروهای ضد التهاب غیر استرویدی، تیزانیدین، باکلوفن، گاباپنتین، پره گابالین، کاربامازپین، ترازودون، آمی تریپتیلین،

روشهای مثل ماساژ، یوگا، تصورذهنی، تمرینات آرامیدگی، تمرینات تنفسی و یوگا

error: Content is protected !!