حمایت قاطع سازمان بهداشت جهانی از واکسن کرونای استرازنکا/این واکسن ایمن است و پتانسیل فوق‌العاده‌ای دارد

کمیته ایمنی واکسن سازمان جهانی بهداشت (WHO) روز جمعه اعلام کرد: داده‌های واکسن کرونای استرازنکا به هیچ افزایشی در شرایط لخته شدن خون اشاره نمی‌کند اما نظارت بر اثرات این واکسن همچنان ادامه خواهد یافت

در بیانیه این کمیته آمده است: واکسن کرونای استرازنکا (از جمله واکسن Covishield تولید سرم انستیتو هند) همچنان دارای پروفایل فایده-خطر مثبت است و پتانسیل فوق‌العاده‌ای در پیشگیری از ابتلا به کرونا و کاهش مرگ ناشی از این بیماری در سراسر جهان دارد

تاکنون بیش از ۲۰ میلیون نفر در اروپا و بیش از ۲۷ میلیون نفر در هند (Covishield ساخت سرم انستیتو هند)، واکسن استرازنکا را تزریق کرده‌اند

تدروس آدهانوم مدیرکل WHO هم روز جمعه گفت: ما از کشورهای جهان می‌خواهیم به مصرف واکسن مهم استرازنکا ادامه دهند. این واکسن بسیار مهم است چرا که بیش از ۹۰٪ از واکسن‌هایی که از طریق کووکس توزیع می‌شوند، واکسن استرازنکا هستند.

منبع
https://www.who.int/news/item/19-03-2021-statement-of-the-who-global-advisory-committee-on-vaccine-safety-(gacvs)-covid-19-subcommittee-on-safety-signals-related-to-the-astrazeneca-covid-19-vaccine

error: Content is protected !!