تکذیبیه مثبت شدن آزمایش ایدز ، پس از تزریق واکسن کرونا, Drug Med

تکذیبیه مثبت شدن آزمایش ایدز ، پس از تزریق واکسن کرونا


سازندگان این واکسن ابتدا پروتئین spike طراحی کردند وسپس با یک ادجوان همراه کردندتاپاسخ قوی تری ایجاد کنند. فازحیوانی نتایج قابل قبول بوده امادرفاز انسانی ۴۰ درصدافراد تست HIV انهامثبت شدند. هرپروتئینی بیگانه برای اینکه بتواند سیستم ایمنی به قوی ترین شکل تحریک کندنیاز به ساختارچهارم دارد درواقع ساختارچهارم پروتئین همان شکل سه بعدی است که سیستم ایمنی تحریک میکند وباعث ایجاد پاسخ ایمنی میشود

سازندگان برای اینکه ساختار چهارم حفظ شوددنباله کوچکی برایش ساختند که وقتی پیچ میخورد شبیه قسمتی از انتی ژن HIV شده وبنابرین تست HIV در این افراد مثبت شده بدون اینکه هیچگونه بیماری وجودداشته باشد به عبارت دیگر یک مثبت کاذب بوده و همین مشکل باعث شده کل پروژه فعلا تعطیل شود

درمورد موارد مرگ و میر فایزر هم هیچ کدام ربطی به واکسن نداشته
منبع:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!
X