تعریف بیماری ام اس

ام اس بیماری اکثرا پیشرونده ای است که در اثر التهاب در سیستم عصبی مرکزی ایجاد می شود. بیشتر بافت سفید مغز و نخاع را درگیر می سازد و شایعترین علت ناتوانی جسمی (بجز موارد ناغشا میلینشی از آسیب مثل تصادف و ضربه) در افراد بالغ جوان است. علت این بیماری ناشناخته است ولی برخی عوامل محیطی در افرادی که از لحاظ ژنتیکی حساس می باشند ممکن است زمینه ساز این بیماری باشند.

بر روی برخی از اعصاب لایه ای بنام میلین وجود دارد که مانندغلاف روی سیم برق است. این غلاف باعث سریع شدن هدایت عصبی می شود. در صورت از بین رفتن این غلاف سرعت انتقال پیام عصبی کم می شود این مسئله باعث ایجاد علایم ام اس بصورت اختلال حس حرکت و.. می شود. ضایعات ایجاد شده در ام آر آی دیده می شوند. در ابتدای بیماری ممکن است بیمار یک یا چند علامت داشته باشد ولی در نوع پیشرونده این علائم بتدریج تشدید شده و علایم بیشتری خود را نشان می دهند.

error: Content is protected !!