تجویز هیدورکسی کلروکین در دوران شیردهی

تجویز هیدورکسی کلروکین در دوران شیردهی, Drug Med: مجله ی فوق تخصصی دارو، پزشکی، تشخیص و کرونا ویروس ۱۹

The Coronaviruses Owe Their Name To The The Crown Like Projections, Visible Under Microscope, That Encircle The Capsid. The Coronaviruses Are Responsible For Respiratory Ailments And Gastro Enteritis. The Virus Responsible For Sars Belongs To This Family. (Photo By BSIP/UIG Via Getty Images)

مطالعات انسانی در مورد هیدروکسی کلروکین در دوران شیردهی محدود ولی به صورت compatible در نظر گرفته میشود.
– در سال 2001، آکادمی اطفال آمریکا هیدروکسی کلروکین را به عنوان سازگار در دوران شیردهی طبقه بندی کرد.
با این وجود چند مطالعه به صورت ریپورت وجود دارد که هیدروکسی کلروکین و متابولیت ش desethylchloroquine در شیر ترشح میشود .
در یک ریپورت که خانمی 28 ساله که با هیدروکسی کلروکین 200 میلی گرم هر 12 ساعت تحت درمان بود .که در مجموع 3.2 ماکروگرم از دارو بعد از 48 ساعت در شیر وجود داشت که 0.0005 درصد از دوز مادر بود.

با توجه به سرعت دفع آهسته هیدروکسی کلروکین و احتمال تجمع مقدار سمی در نوزاد ، شیردهی در طول درمان روزانه با هیدروکسی کلروکین باید با احتیاط انجام شود ( شرکت سازنده هم چنین توصیه ی دارد )

مصرف در مادر شیرده با نوزاد G6PD : اطلاعات کمی در این وجود دارد و نیاز به مطالعات بیشتری است . CDC ، هیدروکسی کلروکین را برای مادر و کودکی ی توصیه میکند که از نظر G6PD مشکلی نداشته باشند، با توجه به داده های کم این دارو نباید در مادری که شیرده است و‌نوزاد G6PD دارد استفاده بشود.
در مطالعه ی هم با تخمین محاسبه شده ، نوزاد براساس 1000 میلی لیتر از شیر مادر ، دوز روزانه 1.1 میلی گرم پایه هیدروکسی کلروکین یا تقریبا 0.35 درصد از دوز روزانه مادر دریافت می کند.

رفرنس :
Briggs – 11 th Edition
Up to date 2021

🖌 دکتر حسین کثیری : داروساز ، مدیر گروه فارمامدیکال

error: Content is protected !!