تتراکوزاکتاید

تتراکوزاکتاید

نام ژنریک:

تتراکوزاکتاید

تتراکوزاکتاید استات

کوزین‌تروپین

تتراکوزاکترین

نام لاتین:

Tetracosactide

Tetracosactide acetate

Cosyntropin

Tetracosactrin

نام تجاری:

®Cortrosyn

®Cortrosyn Depot

®Synacthen

گروه دارویی- درمانی:

پلی‌پپتید صناعی

کورتیکوتروپین

بررسی عملکرد محور #هیپوفیز-آدرنال

طبقه بندی در بارداری:

گروه C

اشکال دارویی:

آمپول: 1 میلی گرم/میلی لیتر (با کمپلکس زینک فسفات(

موارد مصرف، روش و دوزاژ:

جهت اهداف تشخیصی (تشخیص نارسایی بخش قشری غده آدرنال(

مکانیسم اثر:

تتراکوزاکتاید یک پلی پپتید صناعی با خواص عمومی مشابه کورتیکوتروپین است. این دارو به صورت تشخیصی جهت بررسی عدم کفایت آدرنوکورتیکال مصرف می شود.

فارماکوکینتیک:

پس از تجویز وریدی، داروی تتراکوزاکتاید سریعا از پلاسما حذف می شود که عمدتا از طریق توزیع در غدد آدرنال و کلیه ها می باشد.

قسمت عمده یک دوز تجویز شده در عرض 24 ساعت با ادرار دفع می شود.

نیمه عمر نهایی تتراکوزاکتاید حدود 3 ساعت است.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات ایجاد اثرات درمانی مورد نظر، ممکن است سبب بروز عوارض ناخواسته نیز بشود.

CNS: سرگیجه، تحریک پذیری، تشنج

CV: برادیکاردی، تپش قلب و ریتم نامنظم قلب

Derm: راش، کهیر، خارش

GI: تهوع، استفراغ

تداخلات دارویی:

داروهای دیورتیک یا مدر مانند فورزماید  و هیدروکلروتیازید  نباید همزمان با تتراکوزاکتاید مصرف شود زیرا باعث کاهش سطح الکترولیت ها می شود.

کاربامازپین باعث کاهش اثرات تتراکوزاکتاید می شود.

داروهای  ضد انعقاد خون  مانند  وارفارین اینترلوکین۲ و  لووفلوکسامین

باعث کاهش اثرات تتراکوزاکتاید و تشدید عوارض جانبی آن می شود.

error: Content is protected !!