تبدیل سلول‌های قلب به ضربان‌ساز زیستی با تزریق ویروس

محققان موسسه قلب سدارز-سینای آمریکا اخیرا از ساخت یک ضربان ساز جدید در قلب موجود زنده با تبدیل عضلات تپنده به سلولهای تنظیم کننده ریتم اندام خبر داده‌اند.

ضربان قلب با علائم الکتریکی کنترل شده و توقف آنها باعث مرگ انسان می‌شود. این دانشمندان یک ویروس مهندسی شده را برای تبدیل بخشی از قلب خوکچه‌های هندی به یک ضربان‌ساز جدید کارا تزریق کردند.قلب انسان از میلیاردها سلول ساخت شده اما به گفته محققان کمتر از 10 هزار سلول برای کنترل ضربان قلب مسوول هستند. سن و بیماری می‌تواند به بروز مشکلاتی مانند تپش بسیار بالا یا پایین قلب منجر شود و برخی عوامل می تواند به ایست قلبی و توقف ضربان قلب منجر شود. چاره کار در این زمان یک ضربان‌ساز باتری‌دار کاشتنی است که قلب را برای ضربان منظم تکان می‌دهد؛ اما محققان آمریکایی در عوض تلاش کردند که این قابلیت قلب را با ساخت سلولهای ضربان ساز جدید بازیابی کنند. آنها از یک ویروس برای انتقال ژن Tbx18 به سلولهای ماهیچه قلب استفاده کردند که معمولا در زمان شکل‌گیری سلولهای ضربان‌ساز در زمان رشد جنین در رحم فعال هستند.هنگامی که این ویروس در سلولهای قلب وارد می‌شود، این سلول‌ها با دستیابی به ویژگیهای متمایز سلولهای ضربان‌ساز کوچکتر و باریکتر می‌شوند. این آزمایش به خوبی در خوکچه‌های هندی جواب داده اما برای ورود آن به مرحله آزمایش انسانی به آزمایش‌های حیوانی بیشتری نیاز است. این پژوهش در مجله Nature Biotechnology منتشر شده است.

error: Content is protected !!