بررسی وضعیت کووید ۱۹ در مبتلایان به بیماری های مزمن کبدی

بررسی وضعیت کووید ۱۹ در مبتلایان به بیماری های مزمن کبدی, Drug Med: مجله ی فوق تخصصی دارو، پزشکی، تشخیص و کرونا ویروس ۱۹

نرخ بستری و مورتالیتی ناشی از کرونا، در مبتلایان به بیماری های زمینه ای کبد به تازگی تشخیص داده شده، تقریبا دو برابر جمعیت عادی است

بیشترین خطر ابتلا به کرونا در این گروه از بیماری ها، به بیماری های کبد غیر الکلی مزمن اختصاص دارد

اثر نژاد چشمگیر است، به طوری که آفریقایی-آمریکایی ها حدودا ۲ برابر نژاد قفقازی مبتلا می شوند

منبع :‌

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589537020304326

error: Content is protected !!