اندیکاسیونهای دارویی جهت پروفیلاکسی و یامراحل اولیه بیماری کوروناویروس ۱۹

تقریباًکوکتل دارویی که جهت پیشگیری ازبیماری کووید – 19 در افراد پرخطر ازنظر ابتلا ومراحل اولیه بیماری تجویزمیشود ،یکسان بوده وفقط تفاوت داروهای درمیزان دوز تجویزی می باشد

البته دربعضی از رفرنس ها دوز تجویزویتامین D3 را وابسته به سطح ویتامین D3 درخون می دانند و اگر کمتر از 10 نانوگرم برمیلی لیتر باشد، توصیه به تجویز مگادوز 50 هزار یونیتی به مدت 6 الی 8 هفته (هفتگی) نموده و سپس دوزفوق ادامه یابد.

ایورمکتین یک داروی ضد انگلی است، بررسی برای تاثیر داروی ایورمکتین و کرونا ویروس SARS-CoV-2 نشان می دهد که ایورمکتین در 24 ساعت تعداد RNA ویروسی مرتبط با سلول را 99.8 درصد کاهش می دهد.

ملاتونین علاوه بر نقش آن به عنوان تنظیم کننده چرخه خواب، یک آنتی اکسیدان قوی و پاک کننده رادیکال های آزاد است.

ملاتونین همچنین باعث تاثیر در عملکرد چندین آنزیم مهم آنتی اکسیدانی مانند سوپراکسید دیسموتاز (SOD)، گلوتاتیون پراکسیداز، گلوتاتیون ردوکتاز و کاتالاز می شود

منبع: آپدیت دوم نوامبر – دانشگاه ویرجینیا آمریکا

error: Content is protected !!