اطلاعات غلطی درباره واکسن کرونا که در فضای مجازی یا مراکز تزریق واکسن مطرح میشود و هیچ سند علمی ندارد


مورد استفاده برای کارکنان مراکز واکسیناسیون و مردم برای زمان دریافت واکسن:

هیچ سند علمی درباره نرفتن به حمام بعد تزریق واکسن وجود ندارد. فقط توصیه میشود محل تزریق زیاد حین استحمام لیف کشیده نشود که آسیب نبیند.

هیچ سند علمی جامعی درباره عدم مصرف مولتی ویتامین، سایر ویتامینها و … وجود ندارد. لطفا به مردم اطلاعات غلط منتقل نکنیم.

هیچ تداخل جدی بین مصرف واکسن های کرونا و مصرف داروهای روزانه افراد بیمار وجود ندارد مگر پزشک شما تداخل خاصی تشخیص دهند.

هیچ سند علمی درباره فوت افراد دو سال بعد تزریق وجود ندارد. این محتوا اصلا سند ندارد و نباید باور کرد.

هیچ سند علمی برای فشار دادن محل تزریق برای جذب بهتر واکسن وجود ندارد. اگر تزریق بدرستی تزریق شود، دیگر نیاز به اقدام خاص نیست.

هیچ سند علمی خاصی وجود ندارد که فرد قبل از بروز علائم شایع بعد واکسن (تب، درد، بدن درد و …) داروی خاصی مصرف کند.

تاکنون هیچ مطالعه ای واکسن های مورد تایید در ایران را در یک بستر، مورد مطالعه قرار نداده که ارجحیت یکی بر دیگری را نشان دهد. پس اولین واکسن بهترین واکسن است.

قرار نیست شما بعد دریافت واکسن 100 درصد ایمن شوید و اصلا مبتلا نشوید. شما دو هفته بعد دوز دوم به حداکثر ایمنی میرسید ولی باز هم احتمال ابتلای شما هست و اگر هم مبتلا شوید اکثرا خفیف است.

قرار نیست بعد دریافت واکسن، ماسک را کنار بگذاریم، دورهمی برویم و رعایت ها را کنار بگذاریم. تا واکسینه شدن 80 درصد و خروج از گرفتاری واریانتها باید رعایت ها به جد ادامه یابد.

بالاترین تاثیر واکسن ها بر کاهش قابل توجه بستری و فوت است اما باز هم صددرصد نیست. پس اگر شنیدیم کسی بعد دریافت واکسن باز هم مبتلا شده زیاد نگران نباشیم و واکسن را جدی بگیریم.

شما بعد از دریافت واکسن به دلیل خود واکسن نه تست کرونایتان مثبت میشود و نه مبتلا میشوید و نه نیاز به قرنطینه است. اگر کسی بعد دریافت واکسن مبتلا به کرونا میشود، بخاطر این است فرد در زمان نزدیک به دریافت واکسن مبتلا به کرونا شده است.

error: Content is protected !!