اصطلاحات عمومی و کاربردی در پرونده های پزشکی

استوما(stoma): باز کردن سوراخی بین حفره ای از بدن و سطح بدن به روش جراحی

اکتومی(octomy ): پسوند برداشتن عضوی از بدن مانند: نفرکتومی
استومی(ostomy ): پسوند ایجاد منفذ به درون عضوی از بدن
اتومی( otomy ): سوند برش یا قطع عضوی از بدن
اسکوپی(oscopy ): پسوند دیدن
اسکوپ(scope ): پسوند وسیله دیدن
پلاستی (plasty ): پسوند ترمیم
گرافت(graft ): پیوند کردن
زنو گرافت: پیوند اعضای یک گونه به گونه دیگر
آلو گرافت: پیوند عضو از بین دو فرد از یک گونه
اتوگرافت: برداشتن بافت از ناحیه ای از بدن و پیوند آن به قسمتی دیگر از بدن
دق(پرکوسیون): بررسی ارگان ها احشای داخلی بدن با کمک انعکاس صدای ناشی از ضربات انگشت معاینه کننده
سیمتری: مشابهت در اندازه و شکل
دمنتیا(dementia ): جنون
دیسترس: زجر
ترمومتر: دماسنج
اتوکلاو: دستگاه استریل کردن اشیاء با استفاده از بخار تحت فشار
بیوپسی: نمونه برداری
سیالوره(sialorrhea ): آب ریزش از دهان
دژنراسیون( دژنراتیو): تخریب شدن، تباهی
ایدیوپاتیک: بدون علت
آژیته: بی قرار
آلودینیس: دردی که ناشی از حرکاتی است که در شرایط عادی ایجاد درد نمی کند
آمپیم: تجمع چرک در یکی از حفرات بدن
آناسارکا: ادم واضح و منتشر
آنومالی: ناهنجاری
پیرکسیا(pyrexia ): تب
پروفیلاکسی: پیشگیری
پرون پوزیشن: وضعیت روی شکم
پیل(pale ): رنگ پریده
دیلاته: گشادشدن
تراکافت: دیالیز
ادمیت(admite ): پذیرش
دیس شارژ: ترخیص
بد سور(Bed sore): زخم بستر
پرینشیوز: مهلک، دردناک
پرون(prone ): درازکش، دمر
اتیولوژی: علت بیماری
ترمینولوژی: واژه شناسی
کرونیک(chronic ): مزمن
اکیوت(Acute): حاد
ایندکس(index ): شاخص
ساپرسیون: مهار، کنترل کردن
اندیکاسیون: موارد کاربرد
کنتراندیکاسیون: موارد عدم کاربرد
آپلاستیک: عدم توسعه یک ارگان یا بافت به درستی و یا نداشتن مادرزادی آن
سمپتوم: نشانهٔ بیماری
نیدل استیک: فرو رفتن نیدل(سوزن) آلوده به بدن
پاتولوژی: آسیب شناسی
تندرنس: حساسیت
الکتیو: انتخابی
ریباند: برگشتی
سدیتیو: مسکن
شیک و بیک: تب و لرز
تامپوناد: فشردگی
راپچر: پارگی
ارتواستاتیک: وضعیت ایستاده
ارست: توقف، ایست
آسفژیا: خفگی
فبریل: تب
اوت پوت(out put ): بروندهی
لسیون: زخم
لسریشن: پارگی
آنتی دوت: پاد زهر، درمان
پرفوراسیون: سوراخ کردن
انما: تنقیه
دژنراتیو: تخریب سلول ها و بافت
تیامین: ویتامین B1
ریبوفلاوین: ویتامین B2
نیاسین: ویتامینB3
اسیدفولیک: ویتامین B9
استتوسکوپ: گوشی پزشکی
دکسترین: گلوکز
ابراشن (abrasion ): خراشیدگی
کراشن( crush ): له شدگی
لسریشن (laceration ): بریدگی
هیپوناترمی: کاهش سدیم
هیپرکالمی: افزایش پتاسیم
اکسیزیون(excision ): برداشتن
انسیزیون(incision ): برش
اسپیرومتری: تست تنفسی
آسپیره: برگشت مواد به عقب
لکوپلاست: چسب پارچه ای
اینتوبه(intubation ): لوله گذاری
ایکستوبه(extubation ): خارج کردن لوله
ژن (gene ): منشا
سایکوزیس: بیماری های روانی
اسپاینال : نخاعی
متر: اندازه گیری
فلومتر: جریان سنج
گلوکومتر: اندازه گیری قند خون
مگالی: بزرگ شدن
تروما: ضربه، آسیب
باتل ساین: علامت نبرد
راکون ساین: علامت راکون، سیاهی دور چشم
کمپلکس: مجموعه
کرامپ: گرفتگی موقتی
اسپاسم: گرفتگی دائمی
افیوژن: افزایش مایع در فضای سوم بدن
تراپی: درمان
آنالژزی: بی دردی
دپرسیون: افسردگی، کسادی
کومبس (coombs ): آزمایشی برای نشان دادن آنتی بادی های روی گلبول قرمز
پروسیجر: طرز عمل، فرآیند
آبسلانگ: ابزار چوبی برای معاینه حلق بیماران
استریل: از بین بردن میکروارگانیسم ها در سطوح مختلف
اسکراب: فرد استریل در اتاق عمل
کلمپ: نگهدارنده
هموستات: ابزاری در جراحی برای کنترل خونریزی
اسکار(scar ): جای زخم
اپلیکاتور: وسلیه ای برای انتقال دارو به رحم و واژن
درن(drain ): وسیله ای جهت تخلیه ترشحات از زخم بعد از عمل جراحی
شیو(shave ): از بین بردن موهای زاید
پروتز: وسیله ای که برای جایگزینی بخشی از بدن استفاده می شود
ادکت(adicted ): معتاد
اپیویید: مخدر
اتاق تریت منت: اتاق درمان
سیفتی باکس: سطل مخصوص سوزن های آلوده
پارانوئید: بدبینی، شک کردن

 

اختصارات عمومی و پرونده:


CBR: استراحت مطلق
RBR: استراحت نسبی
D.C: قطع کردن
DC: ترخیص
OPD: سرپایی
DX: تشخیص
F.C: تب و تشنج
DM: دیابت شیرین( ملیتوس)
OoB: خروج از تخت

Multi Truma )MT): تروما به چند اندام

QS: زمان خواب
BG: گروه خونی
BS: قند خون
aux: زیربغلی
PRO: تکرار دستورات قبلی
INR: رنج نرمال بین المللی
DW: آب مقطر
EMS: خدمات فوریت های پزشکی
OR: اتاق عمل
DR: اتاق زایمان
ER: بخش اورژانس
(CCU (Critical Care Unit: بخش مراقبت های ویژه قلبی
(ICU(Intensive Care unit: بخش مراقبت های ویژه
A&O: هوشیار
amb: قدم زدن
XM: کراس مچ
VO: دستور شفاهی
Vit: ویتامین
TPR: دما، نبض، تنفس
S/S: علایم و نشانه ها
PT: فیزیوتراپی
PM: بعد از فوت
RTW: برگشت به بخش
NFO: بدون دستور اضافی
obs: مشاهده علایم حیاتی
OE: در حال معاینه
OP: جراحی
NFR: مریض احیای قلبی ریوی نشود
N/A: موجود نیست
MVA: حوادث وسایل موتوری
isol: ایزوله
GA: بیهوشی عمومی
FUO: تب با منبع ناشناخته
DOB: تاریخ تولد
(DFU (Foot Ulcer Diabetic: زخم پای دیابتیک
PE: معاینات جسمی
PTA: پیش از پذیرش
I&O: جذب و دفع
(VS (Vital Signs: علایم حیاتی
(T(temperature: درجه حرارت
P ( :(pulseنبض
HL: هپارین لاک
adm: پذیرش
BM: اجابت مزاج
BR: استراحت در تخت
Lab: آزمایشگاه
Pt: مددجو، بیمار
Lt: چپ
Rt: راست
BMI: شاخص توده بدنی
SAH: خونریزی زیر عنکبوتیه
ROS: مرور سیستم های بدن
CC: شکایت اصلی
SOH: منبع شرح حال
ID: اطلاعات هویتی
PI: بیماری فعلی
PMH: سابقه ی بیماری فعلی
DH: سابقه دارویی
FH: سابقه بیماری خانوادگی
HH: سابقه عادت مصرف مواد مخدر و دخانیات
ENT: گوش، حلق، بینی

error: Content is protected !!