اشتباه در استفاده از ماسک که به پیشگیری از کووید-19 کمک نمیکند.


 اگر اطراف ماسک کاملا بر صورت فیکس نشده باشد نقش کافی در بازدارندگی ذرات آلوده هوای بازدمی و ورودی از سمت محیط و دیگران را نخواهد داشت.

 چنانچه از ماسک نامناسب، نازک و فاقد کیفیت استفاده شود، نقشی در پیشگیری از ابتلا نخواهد داشت.

 در اجتماعات برای خوردن آب و مواد غذایی مدام ماسک از روی صورت برداشته نشود. خوراکی ها را خارج از تجمع وحضور دیگران مصرف کنید.

 اگر ماسک فقط روی دهان باشد و بینی خارج از ماسک باشد، تاثیر ماسک در پیشگیری کافی نخواهد بود.

 به بهانه داشتن ماسک در تجمعات و میهمانی ها نباید شرکت کنید. پروتکل های بهداشتی کنار هم اثربخش است.

 از ماسک یکبار مصرف چندروز مداوم استفاده نکنید. آلودگی حاصل از آن هم دیگران را مبتلا میکند و هم شمارا مستعد ابتلا میکند.

 در فضای بستهِ بدون تهویه، فقط به داشتن ماسک اکتفا نکنید. اگر تهویه نباشد با وجود ماسک باز هم احتمال ابتلای شما وجود دارد.

 مدام به ماسک دست نزنید و آن را از از صورتتان بر ندارید. وجود ترشحات آلوده در تجمعات و فضاهای بسته بدون تهویه را جدی بگیرید.

 با وجود داشتن علائم کرونا (حتی با تست منفی)، به بهانه داشتن ماسک در تجمعات و حضور دیگران شرکت نکنیم.

 در انجام پروتکل های بهداشتی، به داشتن ماسک اکتفا نکنید. ماسک در کنار برقراری تهویه، دوری از تجمع و فاصله اجتماعی اثربخشی کافی را دارد

error: Content is protected !!