اثر بخشی داروی آلمانی” بِرزوسِرتیب ” در مقابله با تکثیر ویروس کرونا و درمان نهایی این بیماری

پژوهشگران دانشگاه UCLA کالیفرنیای آمریکا و دانشمندان آلمانی در یک بررسی مشترک از اثر بخشی داروی آلمانی” بِرزوسِرتیب ” در مقابله با تکثیر ویروس کرونا و درمان نهایی این بیماری خبر دادند…

دارویی که پیش از این در حال بررسی مرحله انسانی برای درمان سرطان بود
پژوهش ها نشان داد که این دارو توانایی تکثیر ویروس کرونا را متوقف میکند در حالی که آسیب مهمی به سلولهای بدن انسان وارد نمی کند
داروی” بِرزوسِرتیب ” برای درمان سرطان ریه ( small cell ) ، سرطان تخمدان و برخی از دیگر سرطانها در حال بررسی است
هدف دانشمندان ، این است که مانع استفاده ویروس از پروتئین های سلول برای تکثیر شوند ( در مقابل حمله مستقیم دارو به خود ویروس )
زیرا داروهایی که مستقیم با خود ویروس درگیر می شوند ، در برابر تمایل ویروس به موتاسیون ، به سختی می توانند به تاثیر گذاری خود ادامه دهند

لذا دانشمندان سراغ داروهایی رفته اند که ” مهارکننده های پروتئین کیناز ” نامیده می شوند

پروتیین کینازها آنزیمهایی هستند که می توانند پروتئین های خاصی را فعال یا غیرفعال کنند
ترکیباتی که پروتئین کیناز های خاص را غیرفعال می کنند ، بسیار در درمان سرطانها به کار می روند ، چون سلولهای تومورال از کینازها برای افزایش توانایی رشد خود استفاده می کنند
کرونا ویروس پروتئین کینازهای خاصی در سلول میزبان را برای تکثیر خود به کار می گیرد
در هفت آزمایش متوالی ، از مهارکننده های پروتئین کیناز در کشت سلولهای آلوده به کرونا ویروس ( سلولهای قلب ، ریه ، کلیه که کووید ۱۹ آنها را مورد حمله قرار می دهد ) استفاده کردند
پژوهشگران سلولهایی را که مورد درمان با این داروها قرار گرفته بودند را با سلولهای آلوده به کووید ۱۹ مواجهه دادند و ۴۸ ساعت برای ورود عفونت به سلولها صبر کردند
” بِرزوسِرتیب ” همچنان به روند توقف تکثیر ویروس ادامه داد بدون اینکه به سلول ها آسیبی بزند

دانشمندان این دارو را بر روی انواع دیگر کرونا ویروس مسبب بیماریهای SARS و MERS آزمایش کردند و متوجه شدند که بر روی توقف تکثیر این ویروس ها نیز موثر بوده است

https://www.uclahealth.org/potential-covid19-treatment-identified-in-uclaled-lab-study

error: Content is protected !!