اثربخش قوی واکسن‌های فایزر-بیونتک و استرازنکا علیه واریانت دلتا

نتیجه یک مطالعه منتشر شده در روز چهارشنبه نشان داد که دو دوز واکسن کرونای فایزر-بیونتک یا استرازنکا تقریبا همان اثربخشی بالایی را که علیه واریانت آلفا داشتند، علیه واریانت بسیار مسری‌تر دلتا نیز دارند

این مطالعه که نتایج آن در مجله پزشکی نیوانگلند منتشر شده است، یافته‌های سازمان بهداشت عمومی انگلستان در ماه می را درباره اثربخشی واکسن‌های فایزر-بیونتک و استرازنکا بر پایه داده‌های جهان واقعی تائید کرد

این مطالعه نشان داد که دو دوز واکسن فایزر-بیونتک 88% در پیشگیری از بیماری علامت‌دار ناشی از واریانت دلتا موثر است. این رقم در مورد واریانت آلفا 93/7% بود

همچنین دو دوز واکسن استرازنکا 67% علیه واریانت دلتا موثر است که بیشتر از نرخ 60 درصدی است که قبلا گزارش شده بود. دو دوز از این واکسن همچنین 74/5% علیه واریانت آلفا موثر بوده که بیشتر از نرخ 66 درصدی است که قبلا گزارش شده بود/رویترز


https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/two-doses-pfizer-astrazeneca-shots-effective-against-delta-variant-study-finds-2021-07-21

error: Content is protected !!