اثرات بلال بر سرطان

بلال های آب پز خاصیت ضد سرطان دارند اما بلال هایی کبابی چون قسمت های سوخته روی بلال باعث ورود کربن به بدن می شوند به همین خاطر در صورت مصرف زیاد آن ممکن است افراد به سرطان کبد یا معده مبتل شوند

error: Content is protected !!