آنتی بیوتیک تراپی در کووید

آنتی بیوتیک تراپی در کووید, Drug Med: مجله ی فوق تخصصی دارو، پزشکی، تشخیص و کرونا ویروس ۱۹


بررسی مصرف آنتی بیوتیک در بیماران کووید از ۳ منظر…

استفاده از آنتی بیوتیک های با خاصیت ضدالتهابی و ضد ویروسی در کرونا مفید است!؟

دقت شود که تمام خاصیت های ضدالتهابی و ضدویروسی آنتی بیوتیک ها در درمان کووید، حداکثر در محیط آزمایشگاهی وجود داشته( به صورت بسیار محدود) و حائز اثرات قابل توجه( significant ) و معنادار درمانی در in vivo یا موارد انسانی نبودند.
آنتی بیوتیک های با خاصیت
anti inflammatory and anti viral:
ماکرولیدها( آزیترومایسین) و خانواده تتراسایکلین ها( داکسی سایکلین)

استفاده از آنتی بیوتیک در بیماران با اندیکاسیون بستری و پنومونی کووید نیاز است!؟

به هیچ وجه آنتی بیوتیک درمانی به صورت روتین در بیماران بستری بخش و حتی ICU نیاز نمی باشد؛ حتی در بدترین شرایط بیماری( مگر در صورت شک به عفونت باکتریال و اندیکاسیون) آنتی بیوتیک تراپی به صورت پروفیلاکسی توصیه نمی شود و جایگاهی ندارد.

آنتی بیوتیک تراپی در صورت لکوسیتور، esr بالا و crp بالا اندیکاسیون دارد!؟
طبق بررسی مقالات معتبر و متاآنالیزهای چاپ شده، هیچ گونه رابطه ی معناداری میان لکوسیتوز، esr و crp بالا و عفونت باکتریال و لزوم شروع آنتی بیوتیک تراپی براساس معیارهای آزمایشگاهی اولیه وجود ندارد.

طبق بررسی چندین مطالعه معتبر: هیچ گونه کاهش مرگ و میر و موربیدیتی در شروع زودرس آنتی بیوتیک حتی در بیماران بدحال و critical covid غیر اینتوبه وجود نداشته است.

بروز co- infection باکتریال در بیماران کووید بسیار کم است؛ مخصوصا بدو مراجعه و پذیرش در نتیجه نیازی به شروع آنتی بیوتیک نمی باشد (به نتیجه گرافیکی یکی از مقالات معتبر در تصویر ضمیمه دقت کنید). در مطالعه ای دیگر به شیوع adverse effect و تداخلات آنتی بیوتیکها و بروز مورتالیتی و موربیدیتی همراه با سایر داروها و درمانهای کووید اشاره شده است که گاها از چشم پزشکان بدور می ماند.


شروع آنتی بیوتیک های نابجا و بی مورد باعث بروز بحران تدریجی مقاومت دارویی و مرگ و میر ناخواسته بسیاری از بیماران در درازمدت خواهد شد.

در پست های بعدی به برخی از اندیکاسیون ها و ارزیابی های لازم جهت شروع درمان آنتی بیوتیکی و آنتی بیوتیک های ارجح اشاره خواهد شد

دکتر حامد فرزانه
متخصص بیماریهای عفونی
https://t.me/internalmed

error: Content is protected !!