آسپیرین به درد بیماران کرونا نمی‌خورد

دراگمد: نتایج اولیه یکی از بزرگترین مطالعات بالینی در بریتانیا (RECOVERY) روی حدود ۱۵ هزار بیمار نشان داد که داروی آسپیرین شانس بقای بیماران مبتلا به نوع حاد کرونا را افزایش نمی‌دهد

در این مطالعه به کمتر از نیمی از بیماران روزانه ۱۵۰ میلی‌گرم آسپیرین داده شد درحالی‌که به سایر بیماران فقط مراقبت معمول ارائه شد

در این مطالعه مشخص شد که با دادن آسپیرین به بیماران هیچ تغییرات معنی‌داری در خطر پیشرفت بیماری به سمت تهویه مکانیکی تهاجمی رخ نداد/رویترز

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/aspirin-does-not-improve-survival-covid-19-patients-uk-study-2021-06-08

error: Content is protected !!